การจับคอร์ด-Dmaj7
คอร์ด Dmaj7
การจับคอร์ด Dmaj7
  • คอร์ด Dmaj7 ประกอบด้วยโน้ต 4 ตัว คือ D F# A C#
  • Dmaj7 อ่านว่า ดีเมเจอร์เซเว่น
  • คอร์ด Dmaj7 สามารถจับได้หลายแบบ แรกๆให้ฝึกจับคอร์ดแบบ Basic ก่อน เมื่อคล่องแล้วค่อยฝึกจับคอร์ด Dmaj7 ในรูปแบบ คอร์ดทาบ , คอร์ดใน