การจับคอร์ด-D7
คอร์ด D7
การจับคอร์ด D7
  • คอร์ด D7 ประกอบด้วยโน้ต 4 ตัว คือ D F# A C
  • D7 อ่านว่า ดีเซเว่น
  • คอร์ด D7 สามารถจับได้หลายแบบ แรกๆให้ฝึกจับคอร์ดแบบ Basic ก่อน เมื่อคล่องแล้วค่อยฝึกจับคอร์ด D7 ในรูปแบบ คอร์ดทาบ , คอร์ดใน