การจับคอร์ด-Fm
คอร์ด Fm

การจับคอร์ด Fm ในรูปแบบต่างๆ

คอร์ด Fm
  • คอร์ด Fm ประกอบด้วยโน้ต 3 ตัว คือ F Ab C
  • Fm อ่านว่า เอฟไมเนอร์
  • คอร์ด Fm สามารถจับได้หลายแบบ แรกๆให้ฝึกจับคอร์ดแบบ Basic ก่อน เมื่อคล่องแล้วค่อยฝึกจับคอร์ด Fm ในรูปแบบ คอร์ดทาบ , คอร์ดใน
การจับคอร์ดกีต้าร์