การจับคอร์ด-C9
คอร์ด C9
การจับคอร์ด C9
  • คอร์ด C9 ประกอบด้วยโน้ต 5 ตัว คือ C D E G Bb
  • C9 อ่านว่า ซีไนน์
  • คอร์ด C9 สามารถจับได้หลายแบบ แรกๆให้ฝึกจับคอร์ดแบบ Basic ก่อน เมื่อคล่องแล้วค่อยฝึกจับคอร์ด C9 ในรูปแบบ คอร์ดทาบ , คอร์ดใน