คอร์ด Cmaj7

คอร์ด Cmaj7

การจับคอร์ด Cmaj7 ในรูปแบบต่างๆ

คอร์ด Cmaj7
  • คอร์ด Cmaj7 ประกอบด้วยโน้ต 4 ตัว คือ C E G B
  • Cmaj7 อ่านว่า ซีเมเจอร์เซเว่น
  • ใครจับคอร์ด C ได้ก็สามารถจับคอร์ดนี้ได้ เพียงแค่ปล่อยนิ้วชี้ก็กลายเป็นคอร์ด Cmaj7 แล้ว
  • คอร์ด Cmaj7 สามารถจับได้หลายแบบ แรกๆให้ฝึกจับคอร์ดแบบ Basic ก่อน เมื่อคล่องแล้วค่อยฝึกจับคอร์ด Cmaj7 ในรูปแบบอื่นๆ
การจับคอร์ดกีต้าร์