คอร์ด Dm

คอร์ด Dm
คอร์ด Dm
  • คอร์ด Dm ประกอบด้วยโน้ต 3 ตัว คือ D F A
  • Dm อ่านว่า ดีไมเนอร์
  • คอร์ด Dm สามารถจับได้หลายแบบ แรกๆให้ฝึกจับคอร์ดแบบ Basic ก่อน เมื่อคล่องแล้วค่อยฝึกจับคอร์ด Dm ในรูปแบบ คอร์ดทาบ , คอร์ดใน
การจับคอร์ดกีต้าร์