คอร์ด Amaj7

คอร์ด Amaj7
คอร์ด Amaj7
  • คอร์ด Amaj7 ประกอบด้วยโน้ต 4 ตัว คือ A C# E G#
  • Amaj7 อ่านว่า เอเมเจอร์เซเว่น
  • คอร์ด Amaj7 สามารถจับได้หลายแบบ แรกๆให้ฝึกจับคอร์ดแบบ Basic ก่อน เมื่อคล่องแล้วค่อยฝึกจับคอร์ด Amaj7 ในรูปแบบ คอร์ดทาบ , คอร์ดใน
การจับคอร์ดกีต้าร์