คอร์ด B

คอร์ด B
คอร์ด B
  • คอร์ด B ประกอบด้วยโน้ต 3 ตัว คือ B D# F#
  • B อ่านว่า บี
  • คอร์ด B สามารถจับได้หลายแบบ แรกๆให้ฝึกจับคอร์ดแบบ Basic ก่อน เมื่อคล่องแล้วค่อยฝึกจับคอร์ด B ในรูปแบบ คอร์ดทาบ , คอร์ดใน
การจับคอร์ดกีต้าร์