คอร์ด Cm

คอร์ด Cm
คอร์ด Cm
  • คอร์ด Cm ประกอบด้วยโน้ต 3 ตัว คือ C Eb G
  • Cm อ่านว่า ซีไมเนอร์
  • คอร์ด Cm สามารถจับได้หลายแบบ แรกๆให้ฝึกจับคอร์ดแบบ Basic ก่อน เมื่อคล่องแล้วค่อยฝึกจับคอร์ด Cm ในรูปแบบ คอร์ดทาบ , คอร์ดใน
การจับคอร์ดกีต้าร์