คอร์ด A

คอร์ด A
คอร์ด A
  • คอร์ด A ประกอบด้วยโน้ต 3 ตัว คือ A C# E
  • A อ่านว่า เอ
  • คอร์ด A สามารถจับได้หลายแบบ แรกๆให้ฝึกจับคอร์ดแบบ Basic ก่อน เมื่อคล่องแล้วค่อยฝึกจับคอร์ด A ในรูปแบบ คอร์ดทาบ , คอร์ดใน
การจับคอร์ดกีต้าร์