คอร์ด E

คอร์ด E
คอร์ด E
  • คอร์ด E ประกอบด้วยโน้ต 3 ตัว คือ E G# B
  • E อ่านว่า อี
  • คอร์ด E สามารถจับได้หลายแบบ แรกๆให้ฝึกจับคอร์ดแบบ Basic ก่อน เมื่อคล่องแล้วค่อยฝึกจับคอร์ด E ในรูปแบบ คอร์ดทาบ , คอร์ดใน
การจับคอร์ดกีต้าร์