คอร์ด C7

คอร์ด C7
คอร์ด C7
  • คอร์ด C7 ประกอบด้วยโน้ต 4 ตัว คือ C E G Bb
  • C7 อ่านว่า ซีเซเว่น
  • คอร์ด C7 สามารถจับได้หลายแบบ แรกๆให้ฝึกจับคอร์ดแบบ Basic ก่อน เมื่อคล่องแล้วค่อยฝึกจับคอร์ด C7 ในรูปแบบ คอร์ดทาบ , คอร์ดใน