คอร์ดเพลง Hotel California – Eagles [คอร์ดเพลงง่ายๆ]

คอร์ดเพลง Hotel California

ข้อมูลเพลง

เพลง : Hotel California
ศิลปิน : Eagles

เนื้อเพลง Hotel California

On a dark desert highway Cool wind in my hair
Warm smell of colitas Rising up through the air
Up ahead in the distance I saw a shimmering light
My head grew heavy and my sight grew dim I had to stop for the night

There she stood in the doorway I heard the mission bell
And I was thinking to myself This could be Heaven or this could be Hell
Then she lit up a candle And she showed me the way
There were voices down the corridor I thought I heard them say

Welcome to the Hotel California Such a lovely place Such a lovely face
Plenty of room at the Hotel California Any time of year You can find it here

Her mind is Tiffany-twisted She got the Mercedes Benz
She got a lot of pretty, pretty boys That she calls friends
How they dance in the courtyard Sweet summer sweat
Some dance to remember Some dance to forget

So I called up the Captain Please bring me my wine
He said, We haven’t had that spirit here Since 1969
And still those voices are calling from far away
Wake you up in the middle of the night Just to hear them say

Welcome to the Hotel California Such a lovely place Such a lovely face
They livin’ it up at the Hotel California What a nice surprise Bring your alibis

Mirrors on the ceiling The pink champagne on ice
And she said, We are all just prisoners here Of our own device
And in the master’s chambers They gathered for the feast
They stab it with their steely knives But they just can’t kill the beast

Last thing I remember, I was Running for the door
I had to find the passage back To the place I was before
Relax, said the night man We are programmed to receive
You can check out any time you like But you can never leave