คอร์ดเพลง Have I Told You Lately – Rod Stewart [ง่ายๆ]

คอร์ดเพลง Have I Told You Lately

ข้อมูลเพลง

เพลง : Have I Told You Lately
ศิลปิน : Rod Stewart

เนื้อเพลง Have I Told You Lately

Have I told you lately that I love you
Have I told you there’s no one else above you
You fill my heart with gladness Take away all my sadness
Ease my troubles, that’s what you do

For the morning sun and all it’s glory
Greets the day with hope and comfort, too
You fill my life with laughter And somehow, you make it better
Ease my troubles, that’s what you do

* There’s a love that’s divine And it’s yours and it’s mine Like the sun
And at the end of the day We should give thanks and pray
To the one, to the one

** Have I told you lately that I love you
Have I told you there’s no one else above you
You fill my heart with gladness Take away all my sadness
Ease my troubles, that’s what you do

(ซ้ำ * , **)

Take away all my sadness, fill my life with gladness
Ease my troubles, that’s what you do
Take away all my sadness, fill my life with gladness
Ease my troubles, that’s what you do