คอร์ดเพลง-สาวเชียงใหม่
คอร์ดเพลง สาวเชียงใหม่

ข้อมูลเพลง

เพลง : สาวเชียงใหม่
ศิลปิน : จรัล มโนเพ็ชร

เนื้อเพลง สาวเชียงใหม่

ข้าเจ้าเป๋นสาวเชียงใหม่ แฮมบ่อเต้าใดก็จะเป็นสาวแล้ว
ตึงวันมีบ่าวมาแอ่ว มาอู้มาแซว เป็นคนหละปูน
ข้าเจ้าจะเลือกเอาไผ อ้ายบ่าวเจียงฮาย จื้อแก้วมาลูน
อ้ายก๋องคนแป้เขี้ยวซูน อ้ายคำอ้ายมูล อ้ายสมอ้ายดี
เปิ้นบอกว่าจะมาขอ ข้าเจ้าก่อรอมาแล้วเป๋นปี๋
ป้อแม่ ถ้าปู๋ สะลี อ้ายบ่าวตั๋วดี หายแซ็บหายสอย
ข้าเจ้าบ่อเจื้อแฮมแล้ว จะแต่งกับแม้ว ไปอยู่ป๋ายดอย
ขายผ้า ขายเพชร ขายพลอย ขายแหวนขายสร้อย อยู่บนดอยปุย