คอร์ดเพลง-เงือกทอง

เนื้อเพลง เงือกทอง อ่าวอันดา

หนึ่งพันกิโล  จาก กทม  มีตำนานกล่าวขานเรื่องนึง
มีหญิงสาวรูปงามนามหนึ่ง  ที่เขาคิดถึง  และยังรอรักมั่นคง
ดั่งทะเล  ที่คู่กับหาดทราย  ที่มีความหมาย  คือเราต้องอยู่ด้วยกัน
แต่ตอนนี้  มีเพียงแค่ตัวฉัน  เป็นเพียงรูปปั้น  ที่ทนฝนแดดลม…
นั่งรอเธอที่สมิหลา  อยู่นานแล้ว  พระอภัยยังไม่มา
มีคนโน้นคนนี้มาหา   แต่ไม่มีความรักที่เธอคอยกลับมา   นานก็จะคอย…
เหลือเพียงตัวฉัน  และทิวสนบางๆ  ที่อยู่ท่ามกลาง  เกาะหนูเกาะแมว
พระอภัยยังไม่มา  พระอภัยยังไม่มา  อยู่ที่สมิหลา  เราต้องอยู่อีกร้อยปี
อีกร้อยปี พันปี  หมื่นปี  จะอยู่ตรงนี้  อยู่เป็นตำนาน
วะ ออ อ้อ ออ  วะ  ออ  อ้อ เออ…  นั่งรอเธออยู่ตรงนี้นานแสนนาน..
นั่งรอเธอที่สมิหลา  อยู่นานแล้ว  พระอภัยยังไม่มา
มีคนโน้นคนนี้มาหา  แต่ไม่มีความรักที่เธอคอยกลับมา
พระอภัยยังไม่มา  พระอภัยยังไม่มา  อยู่ที่สมิหลา  เราต้องอยู่อีกร้อยปี
อีกร้อยปี  พันปี  หมื่นปี  จะอยู่ตรงนี้  อยู่เป็นตำนาน
วะ ออ อ้อ ออ วะ ออ อ้อ เออ… นั่งรอเธอ  อยู่ตรงนี้นานแสนนาน…
วะ ออ อ้อ ออ วะ ออ อ้อ เออ… ฉันนั่งรอเธอ  อยู่ตรงนี้นานแสนนาน…