รวม 10 คอร์ดเพลงฮิต มาลีฮวนน่า

วงมาลีฮวนน่ามีเพลงดังเพราะๆหลายเพลง เช่น แสงจันทร์ , เรือรักกระดาษ , ลมเพลมพัด , หัวใจพรือโฉ้และอื่นๆอีกมายมาย

10 คอร์ดเพลง มาลีฮวนน่า

  1. แสงจันทร์
  2. ลมเพลมพัด
  3. เรือรักกระดาษ
  4. หัวใจพรือโฉ้
  5. หัวใจละเหี่ย
  6. เด็กน้อย
  7. พร้าว
  8. อาวรณ์
  9. ลืม
  10. กระท่อมกัญชา

คอร์ดเพลง แสงจันทร์ – มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง ลมเพลมพัด – มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง เรือรักกระดาษ – มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง หัวใจพรือโฉ้ – มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง หัวใจละเหี่ย – มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง เด็กน้อย – มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง พร้าว – มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง อาวรณ์ – มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง ลืม – มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง กระท่อมกัญชา – มาลีฮวนน่า