คอร์ดเพลง คนที่ไม่ใช่ – O PAVEE [คอร์ดเพลงง่ายๆ]

คอร์ดเพลง คนที่ไม่ใช่

ข้อมูลเพลง

เพลง : คนที่ไม่ใช่
ศิลปิน : O PAVEE

เนื้อเพลง คนที่ไม่ใช่

อาจจะเป็นเพราะเธอ ไม่ชอบดอกไม้ อาจจะเป็นเพราะเธอ ไม่ชอบขนมที่ให้
อาจจะเป็นเพราะเธอ ไม่ชอบเพลงที่ฉันร้อง ไม่ชอบแหวนที่มอบให้ไป

* ฉัน(เพิ่ง)(ได้)เข้าใจความจริงบางอย่าง ความจริงที่แสนจะทรมาน
ถ้าสิ่งที่มอบให้ จากคนที่ไม่ใช่ สุดท้ายก็เท่านั้น

** คงเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉัน คนที่เธอจะให้ความสำคัญ
แต่ไม่ใช่เราต้องเข้าใจ
แม้จะพยายามมากสักแค่ไหน ฉัน…คงเป็นแค่ฝุ่น
ไม่มีแม้ค่าใด เมื่อคนที่ไม่ใช่ก็ได้เท่านี้

อาจจะเป็นฉันเอง ที่ไม่เคยถาม อาจจะเป็นฉันเอง ที่คิดว่าเธอมีใจ
อาจจะเป็นฉันเอง ที่ต้องเก็บไว้ ในความฝันแค่เพียงคนเดียว โฮ

(ซ้ำ * , **)

คงเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉัน คนที่เธอจะให้ความสำคัญ
แต่ไม่ใช่เราต้องเข้าใจ
แม้จะพยายามมากสักแค่ไหน ฉัน…คงเป็นแค่ฝุ่น
ไม่มีแม้ค่าใด เมื่อคนที่ไม่ใช่ก็ได้เท่านี้
คงเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉัน ฮูว คงเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉัน
คงเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉัน (แม้จะพยายามสักแค่ไหน)
คงเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉัน