คอร์ดเพลง-กะดีใจนำ-บิว-สงกรานต์
คอร์ดเพลง กะดีใจนำ

ข้อมูลเพลง

เพลง : กะดีใจนำ
ศิลปิน : บิว สงกรานต์

เนื้อเพลง กะดีใจนำ

บ่เป็นหยัง อ้ายฮู้อยู่ อ้ายมันมันบ่ควรคู่กับหล่า
เข้าใจอยู่ อ้ายกะมีส่ำนี้ละ มีแต่ใจ มันกินบ่ได้

* คั่นเจ้าว่าเขาดี อ้ายกะบ่ได้ว่า คั่นว่าเจ้าสิหนี คงสิยื้อบ่ได้
อ้ายกะคงต้องปล่อย ให้เจ้าไป ไปตามทางที่เจ้าต้องการ

** กะดีใจนำ ถ้าเขาฮักเจ้าอิหลี ให้ถิ่มความทุกข์เอาไว้ตรงนี้
บ่ต้องสนคนพ้อจั่งอ้าย
กะดีใจนำ ถ้าว่าเขาฮักเจ้าหลาย เจ็บส่ำนี้คงบ่พอสิตาย
ให้เจ้าไปกับเขาเด้อหล่า

บ่เป็นหยัง อ้ายฮู้อยู่ เขามันควรสิคู่กับเจ้า
เข้าใจอยู่ อ้ายมันทุกข์บ่คือจั่งเขา มีแต่ใจ มันกินบ่ได้

(ซ้ำ * , ** , **)

ให้เจ้าไป กับเขาเด้อหล่า