คอร์ดเพลง บ่ได้ฮัก – กู่แคน School [คอร์ดเพลงง่ายๆ]

คอร์ดเพลง บ่ได้ฮัก – กู่แคน School

คอร์ดเพลง บ่ได้ฮัก

ข้อมูลเพลง

เพลง : บ่ได้ฮัก
ศิลปิน : กู่แคน School

เนื้อเพลง บ่ได้ฮัก

บ่เคียดเลยแม้ว่าเจ้าถิ่มอ้าย มันบ่ตายดอกแค่เจ้าไม่แคร์
บ่ได้เป็นผู้แพ้ กะเพราะว่าอ้ายบ่ได้แข่งกับไผ
ให้เจ้าไปคั่นว่าเจ้าฮักเขา คั่นเขาฮักเจ้าอ้ายนี้กะแฮงสิดีใจ
เลิกกับเจ้าอ้ายกะสิหาใหม่ หามื้อได๋กะได้ส่ำผู้สาว
ฮอดยามหนาวกะต้องหาคนกอด กอดผู้ได๋กะบ่คือกอดเจ้า
กอดคนใหม่คิดฮอดคนเก่า คิดฮอดเจ้าซู้เขาคนอื่น

* บ่ได้ฝืนความฮู้สึก แค่คิดพ้อแค่อ้ายคิดเห็น
แค่คิดฮอดเจ้าเล่น ๆ เป็นจั่งได๋น้อผู้สาวเก่าอ้าย (โอ้ โฮะ โอ โฮะ โอละน้อ)

** บ่ได้ฮัก แค่ใจอ้าย มันคิดฮอดเจ้าหลายเด้หล่า
คิดฮอดแฮง ยามกินเหล้า คิดฮอดเจ้ายามอ้ายเมาคือหมา
ถึงเฮาสิเลิกกันแล้ว ลืมเบิดแล้วคำสัญญา
เมายามได๋อ้ายกะคึดเห็นหน้า ส่ำผีบ้าล่ะน้อคนเมา

*** บ่ได้ฮัก แค่ใจอ้าย มันแค่คิดฮอดหลายกว่าเก่า
คงมีความสุขน้อล่ะอยู่กับเขา อ้ายมีคนใหม่กะยังคิดฮอดเจ้า ยามเมาแฮง ๆ

(ซ้ำ * , ** , ***)

คงมีความสุขน้อล่ะอยู่กับเขา อ้ายมีคนใหม่กะยังคิดฮอดเจ้า ยามเมาแฮง ๆ