คอร์ดเพลง-ได้แต่นึกถึง
คอร์ดเพลง ได้แต่นึกถึง

ข้อมูลเพลง

เพลง : ได้แต่นึกถึง
ศิลปิน : Only Monday

เนื้อเพลง ได้แต่นึกถึง

ดูแววตาก็รู้เธอมีอะไร แต่ฉันคงไม่อ่านใจ เธอได้เหมือนเดิม
เป็นแววตาที่ฉันเคยสัมผัส แต่ฉันคงไม่อาจทำ ให้มันเป็นเหมือนเดิม

* เราทั้งสองจากกันเมื่อวันที่ต้องลา เมื่อชีวิตเดินมาถึงปลายทางสุดท้าย
ต่างคนต่างเสียใจ เมื่อเราต้องไกลกัน จากวันนั้น วันนี้ฉันยังไม่อาจลืม

** ได้แต่นึกถึงอดีต ที่ฉันเคยมีเธออยู่ แต่ก็ รู้เธอคงไม่ย้อนมา
มีแค่ฉัน ที่นึกถึงอดีต และเสียน้ำตาให้กับมัน เพราะฉันไม่เคยจะลืมมันได้เลย

เมื่อวันเวลาเปลี่ยนผันฉันต้องเข้าใจ ว่าฉันคงไม่กลับไป เป็นดังเหมือนเดิม
มันทำให้เราเรียนรู้การเริ่มใหม่ และการที่ต้องเสียใจ ที่ต้องลืมเธอ

(ซ้ำ * , **)

ได้แต่นึกถึงอดีต ที่ฉันเคยมีเธออยู่ แต่ก็ รู้
ได้แต่นึกถึงอดีต ที่ฉันเคยมีเธออยู่ แต่ก็รู้เธอคงไม่ย้อนมา
มีแค่ฉัน ที่นึกถึงอดีต และเสียน้ำตาให้กับมัน เพราะฉันไม่เคยจะลืมมันได้เลย