รวม 10 คอร์ดเพลงฮิตบิ๊กแอส Big Ass

รวบรวม 10 คอร์ดเพลงฮิตวงบิ๊กแอส Big Ass เพลงส่วนใหญ่ของ Big Ass จะดรอปสายกีต้าร์ลงครึ่งเสียงเป็น Eb ให้สังเกตุว่าคอร์ดเพลงไหนมีคำว่า Tune to Eb แสดงว่าให้ดรอปสายกีต้าร์ลงครึ่งเสียง แต่ถ้าไม่ดรอปสายก็ให้เล่นต่ำกว่าคอร์ดนั้นลงมาครับ เช่น อินโทรคอร์ดเพลงฝุ่น มีคอร์ด / G / Bm Bm7 / Am7 / D / ก็ให้จับคอร์ด / Gb / Bbm Bbm7 / Abm7 / Db /แทน ก็จะได้คีย์เหมือนเพลงต้นฉบับครับ

  1. คอร์ดเพลง ฝุ่น – Big Ass
  2. คอร์ดเพลง พรหมลิขิต – Big Ass
  3. คอร์ดเพลง ทางผ่าน – Big Ass
  4. คอร์ดเพลง เกิดมาแค่รักกัน – Big Ass
  5. คอร์ดเพลง คนหลงทาง – Big Ass
  6. คอร์ดเพลง เล่นของสูง – Big Ass
  7. คอร์ดเพลง ทิ้งไว้ในใจ – Big Ass
  8. คอร์ดเพลง ไม่เดียงสา – Big Ass
  9. คอร์ดเพลง คนไม่เอาถ่าน – Big Ass
  10. คอร์ดเพลง ลมเปลี่ยนทิศ – Big Ass
คอร์ดเพลง-ฝุ่น-Big-Ass
คอร์ดเพลง-พรหมลิขิต
คอร์ดเพลง-ทางผ่าน-Big-Ass
คอร์ดเพลง-เกิดมาแค่รักกัน
คอร์ดเพลง-คนหลงทาง
คอร์ดเพลง-เล่นของสูง
คอร์ดเพลง-ทิ้งไว้ในใจ
คอร์ดเพลง-ไม่เดียงสา
คอร์ดเพลง-คนไม่เอาถ่าน
คอร์ดเพลง-ลมเปลี่ยนทิศ