คอร์ด G7

คอร์ด G7
การจับคอร์ด G7
  • คอร์ด G7 ประกอบด้วยโน้ต 4 ตัว คือ G B D F
  • G7 อ่านว่า จีเซเว่น
  • คอร์ด G7 สามารถจับได้หลายแบบ แรกๆให้ฝึกจับคอร์ดแบบ Basic ก่อน เมื่อคล่องแล้วค่อยฝึกจับคอร์ด G7 ในรูปแบบ คอร์ดทาบ , คอร์ดใน