คอร์ด Fmaj7

คอร์ด Fmaj7
คอร์ด Fmaj7
  • คอร์ด Fmaj7 ประกอบด้วยโน้ต 4 ตัว คือ F A C E
  • Fmaj7 อ่านว่า เอฟเมเจอร์เซเว่น
  • คอร์ด Fmaj7 สามารถจับได้หลายแบบ แรกๆให้ฝึกจับคอร์ดแบบ Basic ก่อน เมื่อคล่องแล้วค่อยฝึกจับคอร์ด Fmaj7 ในรูปแบบ คอร์ดทาบ , คอร์ดใน