การจับคอร์ด-Em
คอร์ด Em
คอร์ด Em
  • คอร์ด Em ประกอบด้วยโน้ต 3 ตัว คือ E G B
  • Em อ่านว่า อีไมเนอร์
  • คอร์ด Em สามารถจับได้หลายแบบ แรกๆให้ฝึกจับคอร์ดแบบ Basic ก่อน เมื่อคล่องแล้วค่อยฝึกจับคอร์ด Em ในรูปแบบ คอร์ดทาบ , คอร์ดใน