คอร์ด D

คอร์ด D

การจับคอร์ด D ในรูปแบบต่างๆ

การจับคอร์ด D
  • คอร์ด D ประกอบด้วยโน้ต 3 ตัว คือ D F A
  • D อ่านว่า ดี
  • คอร์ด D สามารถจับได้หลายแบบ แรกๆให้ฝึกจับคอร์ดแบบ Basic ก่อน เมื่อคล่องแล้วค่อยฝึกจับคอร์ด D ในรูปแบบ คอร์ดทาบ , คอร์ดใน