การจับคอร์ด-Csus4
คอร์ด Csus4
การจับคอร์ด Csus4
  • คอร์ด Csus4 ประกอบด้วยโน้ต 3 ตัว คือ C F G
  • Csus4 อ่านว่า ซีซัสโฟร์
  • คอร์ด Csus4 สามารถจับได้หลายแบบ แรกๆให้ฝึกจับคอร์ดแบบ Basic ก่อน เมื่อคล่องแล้วค่อยฝึกจับคอร์ด Csus4 ในรูปแบบ คอร์ดทาบ , คอร์ดใน