คอร์ด C

คอร์ด C

การจับคอร์ด C ในรูปแบบต่างๆ

การจับคอร์ด C
  • คอร์ด C ประกอบด้วยโน้ต 3 ตัว คือ C E G
  • C อ่านว่า ซี
  • คอร์ด C เป็นคอร์ดที่ผู้เล่นกีต้าร์ควรจับให้ได้เป็นคอร์ดแรกๆ
  • คอร์ด C สามารถจับได้หลายแบบ แรกๆให้ฝึกจับคอร์ดแบบ Basic ก่อน เมื่อคล่องแล้วค่อยฝึกจับคอร์ด C ในรูปแบบ คอร์ดทาบ , คอร์ดใน
การจับคอร์ดกีต้าร์