คอร์ด Am

คอร์ด Am
คอร์ด Am
  • คอร์ด Am ประกอบด้วยโน้ต 3 ตัว คือ A C E
  • Am อ่านว่า เอไมเนอร์
  • คอร์ด Am สามารถจับได้หลายแบบ แรกๆให้ฝึกจับคอร์ดแบบ Basic ก่อน เมื่อคล่องแล้วค่อยฝึกจับคอร์ด Am ในรูปแบบ คอร์ดทาบ , คอร์ดใน